لیبرو یا بازیکن آزاد در والیبال نقش مهم و برجسته ای دارد و بار اصلی دریافت و توپ گیری ها به عهده این بازیکن است. در این ویدیو به تماشای تمرینات ویژه این بازیکن می نشینیم.

دانلود ویدیو