حملات سرعتی معمولا روی دریافت اول مناسب و خیلی سریع و با پاس های کوتاه رخ می دهند که دریافت آن بسیار دشوار است. در این ویدیو به تماشای 40 آبشار سرعتی تماشایی می نشینیم

دانلود ویدیو