همواره در ورزش والیبال صحنه هایی خواسته یا ناخواسته رخ می دهد که باعث خنده اطرافیان می شود. در این ویدیو تعدادی از این صحنه های بامزه شکار شده است

دانلود ویدیو