نظرسنجی کارشناسان/ صاحب نظران والیبال انتخاب می کنند

برترین بازیکن زن والیبال در سال 1395 چه کسی است ؟

برترین بازیکنان زن سال 95 - کارشناسان

والیبال ایران: بهرام زاده، 3 بازیکن برتر ایران در سال ۹۵، بازیکن پدیده و اخلاق لیگ برتر والیبال زنان را انتخاب کرد.

طاهره بهرام زاده

به گزارش والیبال ایران، در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال ۹۵، طاهره بهرام زاده مربی پارس شیراز به ترتیب از ندا چملانیان، شبنم علیخانی و نگار کیانی به عنوان بازیکنان برتر سال 95 والیبال زنان نام برد و الهه غلامپور را نیز به عنوان بازیکن اخلاق لیگ برتر معرفی کرد. دلیل بهرام زاده برای انتخاب های خود را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: صدیقی، 3 بازیکن برتر ایران در سال ۹۵، بازیکن پدیده و اخلاق لیگ برتر والیبال زنان را انتخاب کرد.

سیما صدیقی

به گزارش والیبال ایران، در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال ۹۵، سیما صدیقی سرمربی تیم ملی والیبال امید کشورمان به ترتیب از فرنوش شیخی، مهسا صابری و مونا خواجه کلایی به عنوان بازیکنان برتر سال 95 والیبال زنان نام برد و نیلوفر حجتی را به عنوان بازیکن اخلاق و زهرا بخشی را نیز به عنوان لیگ برتر معرفی کرد. دلیل صدیقی برای انتخاب های خود را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: ایرجی، 3 بازیکن برتر ایران در سال ۹۵، بازیکن پدیده و اخلاق لیگ برتر والیبال زنان را انتخاب کرد.

سیمین ایرجیبه گزارش والیبال ایران، در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال ۹۵، سیمین ایرجی مربی والیبال بانوان کشورمان به ترتیب از شبنم مهسا کدخدا، فرنوش شیخی و مهسا صابری به عنوان بازیکنان برتر سال 95 والیبال زنان نام برد و فاطمه رشیدی را به عنوان بازیکن اخلاق و شبنم علیخانی را به عنوان پدیده لیگ برتر معرفی کرد.

والیبال ایران: شعبان خمسه، 3 بازیکن برتر ایران در سال ۹۵، بازیکن پدیده و اخلاق لیگ برتر والیبال زنان را انتخاب کرد.

فاطمه شعبان خمسهبه گزارش والیبال ایران، در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال ۹۵، فاطمه شبان خمسه مربی تیم ملی والیبال امید کشورمان به ترتیب از شبنم علیخانی، فرنوش شیخی و مهسا کدخدا به عنوان بازیکنان برتر سال 95 والیبال زنان نام برد و مونا خواجه کلایی را نیز به عنوان بازیکن اخلاق و زهرا بخشی را نیز به عنوان لیگ برتر معرفی کرد. دلیل شبان خمسه برای انتخاب های خود را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: خزایی، 3 بازیکن برتر ایران در سال ۹۵، بازیکن پدیده و اخلاق لیگ برتر والیبال زنان را انتخاب کرد.

نسرین خزاییبه گزارش والیبال ایران، در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال ۹۵، نسرین خزایی مربی والیبال بانوان کشورمان به ترتیب از شبنم علیخانی، مهسا کدخدا، فرنوش شیخی به عنوان بازیکنان برتر سال 95 والیبال زنان نام برد و زهرا بخشی را به عنوان پدیده و فاطمه حسنی را نیز به عنوان بازیکن اخلاق لیگ برتر معرفی کرد.

والیبال ایران: احمدی، 3 بازیکن برتر ایران در سال ۹۵، بازیکن پدیده و اخلاق لیگ برتر والیبال زنان را انتخاب کرد.

اورانوس احمدیبه گزارش والیبال ایران، در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال ۹۵، اورانوس احمدی مربی والیبال بانوان کشورمان به ترتیب از مائده برهانی، فرنوش شیخی و شبنم علیخانی به عنوان بازیکنان برتر سال 95 والیبال زنان نام برد و مائده برهانی را نیز به عنوان بازیکن اخلاق لیگ برتر معرفی کرد. دلیل احمدی برای انتخاب های خود را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: هاشمی، 3 بازیکن برتر ایران در سال ۹۵، بازیکن پدیده و اخلاق لیگ برتر والیبال زنان را انتخاب کرد.

مریم هاشمی

به گزارش والیبال ایران، در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال ۹۵، مریم هاشمی سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران که امسال به همراه تیم دانشگاه آزاد مقام سومی رقابت های لیگ برتر والیبال بانوان را کسب کرد. به ترتیب از سودابه باقرپور، ندا چملانیان و شبنم علیخانی به عنوان بازیکنان برتر نام برد و مژگان غلامی را نیز به عنوان بازیکن اخلاق لیگ برتر معرفی کرد. دلیل هاشی برای انتخاب های خود را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: محمدی، 3 بازیکن برتر ایران در سال ۹۵، بازیکن پدیده و اخلاق لیگ برتر والیبال زنان را انتخاب کرد.

ژیلا صادقیبه گزارش والیبال ایران، در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال ۹۵، ژیلا محمدی مربی تیم والیبال بانک سرمایه به ترتیب از فرنوش شیخی، نیلوفر ابراهیمی و مهسا صابری به عنوان بازیکنان برتر سال 95 نام برد و مهتاب رحمانی را به عنوان بازیکن اخلاق و تهمینه درگزنی را نیز به عنوان پدیده لیگ برتر معرفی کرد. دلیل محمدی برای انتخاب های خود را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: شعبانیان، 3 بازیکن برتر ایران در سال ۹۵، بازیکن پدیده و اخلاق لیگ برتر والیبال زنان را انتخاب کرد.

انتخاب بازیکن برتر زن سال ۹۵ / از نگاه میترا شعبانیان - مربی والیبالبه گزارش والیبال ایران، در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال ۹۵، میترا شعبانیان سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران که امسال به همراه تیم بانک سرمایه قهرمان لیگ برتر والیبال بانوان شد به ترتیب از شبنم علیخانی، مهسا کدخدا و فرنوش شیخی به عنوان بازیکنان برتر نام برد و فرانک بابلیان را نیز به عنوان بازیکن اخلاق لیگ برتر معرفی کرد. دلیل شعبانیان برای انتخاب های خود را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: سلیمانی، 3 بازیکن برتر ایران در سال ۹۵، بازیکن پدیده و اخلاق لیگ برتر والیبال را انتخاب کرد.

فریبا سلیمانیبه گزارش والیبال ایران، در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال ۹۵، فریبا سلیمانی مربی و کارشناس والیبال کشورمان به ترتیب از ندا چملانیان، فرنوش شیخی، و شبنم علیخانی به عنوان بازیکنان برتر نام برد و زهرا بخششی را به عنوان پدیده و مونا خواجه کلایی را نیز به عنوان بازیکن اخلاق لیگ برتر معرفی کرد. دلیل سلیمانی برای انتخاب های خود را در ادامه می خوانید:

اطلاع از جدیدترین اخبار نظرسنجی

برای اطلاع از آخرین اخبار و نتایج نظرسنجی عضو کانال ما بشوید

هم اکنون عضوم کن