طرح انتخاب برترین بازیکنان والیبال 1393

نظرسنجی بزرگ انتخاب برترین بازیکنان مرد و زن سال 1393 در دو گروه مردمی و کارشناسی

انتخاب بازیکن برتر سال 93

والیبال ایران: کاظمی، مربی والیبال کشورمان 3 بازیکن برتر سال 93 ایران و پدیده لیگ برتر را انتخاب کرد.

حسین کاظمی سرمربی کاله جوانبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران؛ در چارچوب طرح انتخاب برترین بازیکن سال والیبال ایران؛ حسین کاظمی سرمربی تیم والیبال کاله جوان، از میر سعید معروف، محمد موسوی و عادل غلامی به عنوان برترین بازیکنان ایران در سال 93 نام برد و علی شفیعی را نیز به عنوان پدیده لیگ برتر انتخاب کرد. دلایل کاظمی برای این انتخاب ها را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: تابعی، مربی و کارشناس والیبال کشورمان 3 بازیکن برتر سال 93 ایران و پدیده لیگ برتر را انتخاب کرد.

رضا تابعی سرمربی تیم والیبال میزان فردابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران؛ در چارچوب طرح انتخاب برترین بازیکن سال والیبال ایران؛ رضا تابعی سرمربی تیم والیبال میزان فردا، از محمد موسوی، میر سعید معروف و پوریا فیاضی پور به عنوان برترین بازیکنان ایران در سال 93 نام برد و میلاد عبادی پور را نیز به عنوان پدیده لیگ برتر انتخاب کرد. دلایل تابعی برای این انتخاب ها را در ادامه می خوانید:

 

والیبال ایران؛ احمدی مربی والیبال بانوان کشورمان 3 بازیکن زن برتر ایران در سال 93 و پدیده لیگ برتر را معرفی کرد.

اورانوس احمدی مربی والیبالبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران؛ در چارچوب طرح انتخاب برترین بازیکن زن والیبال ایران در سال 93، اورانوس احمدی مربی تیم والیبال دانشگاه آزاد، مائده برهانی، نیلوفر ابراهیمی و زنیب گیوه را به عنوان برترین بازیکنان ایران معرفی کرد و از مژگان غلامی نیز به عنوان پدیده لیگ برتر نام برد. دلایل احمدی برای این انتخاب ها را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: الهامی، کارشناس والیبال کشورمان 3 بازیکن برتر ایران در سال 93 و پدیده لیگ برتر را انتخاب کرد.

فریدون الهامی کارشناس والیبال و رئیس هیات والیبال هرمزگانبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران؛ در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال 93، فریدون الهامی کارشناس والیبال کشورمان و رئیس هیات والیبال استان هرمزگان به ترتیب از سعید معروف، سید محمد موسوی و فرهاد قائمی به عنوان بازیکنان برتر نام برد و میلاد عبادی پور را نیز به عنوان پدیده لیگ برتر معرفی کرد. دلیل الهامی برای انتخاب های خود را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: مشجری، آنالیزور تیم ملی والیبال کشورمان 3 بازیکن برتر ایران در سال 93 و پدیده لیگ برتر را انتخاب کرد.

نوید مشجری آنالیزور تیم ملی والیبال ایرانبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران؛ در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال 93، نوید مشجری آنالیزور تیم ملی و تیم والیبال شهرداری ارومیه به ترتیب از سعید معروف، محمد موسوی و فرهاد قائمی به عنوان بازیکنان برتر نام برد و محمدرضا موذن را نیز به عنوان پدیده لیگ برتر معرفی کرد. دلیل مشجری برای انتخاب های خود را در ادامه می خوانید:

 

والیبال ایران: صدیقی، مربی و کارشناس والیبال بانوان کشورمان 3 والیبالیست برتر زن سال 93 و پدیده لیگ برتر را معرفی کرد.

سیما صدیقی مربی والیبال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران، در چارچوب طرح انتخاب بازیکن زن سال والیبال ایران، سیما صدیقی سرمربی سابق تیم ملی والیبال بانوان کشورمان که امسال نیز با تیم گاز ایران به مقام سومی لیگ برتر دست یافت، از فرنوش شیخی، مائده برهانی و مهسا صابری به عنوان بهترین بازیکنان ایران در سال 93 نام برد و همچنین لیگ برتر را نیز فاقد پدیده دانست. دلایل صدیقی برای این انتخاب ها را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: فروزنده، پیشکسوت والیبال کشورمان 3 بازیکن برتر ایران در سال 93 و پدیده لیگ برتر را انتخاب کرد.

حبیب الله فروزنده پیشکسوت والیبالبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران؛ در چارچوب طرح بزرگ انتخاب برترین بازیکن والیبال ایران در سال 93، حبیب الله فروزنده پیشکسوت والیبال ایران به ترتیب از سعید معروف، فرهاد قائمی و محمد موسوی به عنوان بازیکنان برتر نام برد و میلاد عبادی پور را نیز به عنوان پدیده لیگ برتر معرفی کرد. دلیل فروزنده برای انتخاب های خود را در ادامه می خوانید:

والیبال ایران: سیدعباسی، مربی و کارشناس والیبال کشورمان 3 بازیکن برتر سال 93 ایران و پدیده لیگ برتر را انتخاب کرد.

جهانگیر سید عباسیبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران؛ در چارچوب طرح انتخاب برترین بازیکن سال والیبال ایران؛ جهانگیر سید عباسی سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه، از میر سعید معروف، محمد موسوی عراقی و میلاد عبادی پور به عنوان برترین بازیکنان ایران در سال 93 نام برد و محمد جواد معنوی نژاد را نیز به عنوان پدیده لیگ برتر انتخاب کرد. دلایل سید عباسی برای این انتخاب ها را در ادامه می خوانید:

 

اطلاع از جدیدترین اخبار نظرسنجی

برای اطلاع از آخرین اخبار و نتایج نظرسنجی عضو کانال ما بشوید

هم اکنون عضوم کن