والیبال ایران: مسابقات جام قهرمانان بزرگ جهان با ثبت نتایجی جالب از عملکرد گروهی و فردی تیم های شرکت کننده همراه بود.

مسابقات جام قهرمانان بزرگ جهان از تگاه آمار و ارقام/ معرفی برترین بازیکنان در تمامی فاکتورهابه گزارش والیبال ایران؛ در حالی در پایان رقابت های جام قهرمانان بزرگ جهان تیم های برزیل ، ایتالیا و ایران در رده های اول تا سوم قرار گرفتند که بازیکنان و تیم های مختلف عملکرد خود را در فاکتور های مختلف به نمایش گذاشتند . از این رو در این مقاله آماری به بررسی ترین های این مسابقات می پردازیم.

 

 

عملکردهای انفرادی

امتیازآور ترین بازیکنان :

1. لوکا وتوری از ایتالیا 93 امتیاز
2. امیر غفور از ایران 90 امتیاز
3. فـلـیـپو لانـزا از ایتالیا 68 امتیاز

 

موفق ترین اسپکر ها :

1. مائوریسیو المیدا از برزیل با 53.76% موفقیت در حمله
2. استـفان بـویر از فرانسه با 53.75% موفقیت در حمله
3. ریکاردو لوکارلی از برزیل با 53.51% موفقیت در حمله
8. امـیـر غـفـور از ایران با 51.23% موفقیت در حمله
9. میلاد عبادی پور از ایران با 50.41% موفقیت در حمله

 

بهترین مدافعان روی تور :
1. بارت چیننیز از فرانسه با میانگین 0.83 دفاع در هر ست
2. مـتـو پـیـانـو از ایتالیا با میانگین 0.77 دفاع در هر ست
3. مائوریسیو سوزا از برزیل با میانگین 0.63 دفاع در هر ست
6. مـحـمـد مـوسوی از ایران با میانگین 0.55 دفاع در هر ست

 

بهترین سرویس زنان :

1. اولـگ انـتـونـوو از ایتالیا با میانگین 0.50 امتیاز مستقیم سرویس در هر ست
2. مـت انـدرســون از آمریکا با میانگین 0.45 امتیاز مستقیم سرویس در هر ست
3. تـیـبـولف روسـارد از فرانسه با میانگین 0.39 امتیاز مستقیم سرویس در هر ست
5. میلاد عبادی پور از ایران با میانگین 0.32 امتیاز مستقیم سرویس در هر ست
10. جواد معنوی نژاد از ایران با میانگین 0.23 امتیاز مستقیم سرویس در هر ست

 

بهتری پاسور ها :

1. سیمونه جیـانلی از ایتالیا با معدل 9.73
2. سعـیـد معروف از ایران با معدل 8.77
3. فـوجـی نـانـودو از ژاپـن با معدل 7.76

 

بهترین توپگیر ها :

1. ایــده ســاتــوشــی از ژاپن با متوسط 2.18 توپگیری در هر ست
2. اریـک شــوجــی از آمریکا با متوسط 2.15 توپگیری در هر ست
3. مایک کریستین سون از آمریکا با متوسط 1.45 توپگیری در هر ست
14. سـعـیـد مـعـروف از ایـران با متوسط 0.73 توپگیری در هر ست
16. مصطفی حیدزی از ایران با متوسط 0.68 توپگیری در هر ست
17. امـیـر غـفـور از ایـران با متوسط 0.64 توپگیری در هر ست

 

بهترین دریافت کنندگان :

1. تیلبوف روسارد از فرانسه با 55.05% دریافت موفق
2. ماسیمو کولاچی از ایتالیا با 48.91% دریافت موفق
3. اولـگ انـتـونـو از ایتالیا با 41.50% دریافت موفق
4. میلاد عبادی پور از ایران با 40.14% دریافت موفق
8. مـهـدی مـرنـدی از ایران با 33.98% دریافت موفق

 

عملکردهای تیمی

موفق ترین تیم ها در خط حمله :

1. تیم برزیل با میانگین 56.91 % موفقیت تیمی
2. تیم آمریکا با میانگین 53.80 % موفقیت تیمی
3. تیم فرانسه با میانگین 52.29 % موفقیت تیمی
4. تیم ایــران با میانگین 51.55 % موفقیت تیمی
5. تیم ایـتالـیا با میانگین 51.02 % موفقیت تیمی
6. تیـم ژاپــن با میانگین 43.80 % موفقیت تیمی

 

تیم برزیل در روز پنجم و در بازی با ژاپن با میانگین 66.15% آمار بیشترین موفقیت تیمی در حمله در یک بازی را در این تورنمنت به یدک می کشد .

 

موفق ترین تیم ها در دفاع روی تور :

1. تیم برزیل با 3.09 دفاع موفق تیمی در هر ست
2. تیم ایتالیا با 2.50 دفاع موفق تیمی در هر ست
3. تیم فرانسه با 2.07 دفاع موفق تیمی در هر ست
4. تیم ایران با 1.98 دفاع موفق تیمی در هر ست
5. تیم آمریکا با 1.90 دفاع موفق تیمی در هر ست
6. تیم ژاپن با 0.70 دفاع موفق تیمی در هر ست

 

بهترین تیم ها در کسب امتیاز مستقیم سرویس :

1. تیم ایتالیا با 31 امتیاز مستقیم سرویس و 100خطای سرویس و میانگین 1.40 امتیاز سرویس در هر ست
2. تیم آمریکا با 28 امتیاز مستقیم سرویس و 79 خطای سرویس و میانگین 1.40 امتیاز سرویس در هر ست
3. تیم فرانسه با 25 امتیاز مستقیم سرویس و 75 خطای سرویس و میانگین 1.38 امتیاز سرویس در هر ست
4. تیم ایران با 22 امتیاز مستقیم سرویس و 73 خطای سرویس و میانگین 1 امتیاز سرویس در هر ست
5. تیم برزیل با 20 امتیاز مستقیم سرویس و 66 خطای سرویس و میانگین 1.05 امتیاز سرویس در هر ست
6. تیم ژاپـن با 14 امتیاز مستقیم سرویس و 62 خطای سرویس و میانگین 0.82 امتیاز سرویس در هر ست


توپگیر ترین تیم ها :

1. تیم آمریکا با میانگین 7.05 توپگیری در هر ست
2. تیم ژاپـن با میانگین 5.59 توپگیری در هر ست
3. تیم ایتالیا با میانگین 5.45 توپگیری در هر ست
4. تیم فرانسه با میانگین 5.33 توپگیری در هر ست
5. تیم برزیل با میانگین 4.42 توپگیری در هر ست
6. تیم ایران با میانگین 4.18 توپگیری در هر ست

 

تیم فرانسه در روز دوم و در بازی با ژاپن با میانگین 10.33 توپگیری منجر به امتیاز در هر ست رکورد دار بیشترین میانگین توپگیری در یک بازی از این مسابقات است .

 

موفق ترین تیم ها در دریافت اول :

1. تیم آمریکا با 45.19% موفقیت در دریافت اول
2. تیم فرانسه با 43.89% موفقیت در دریافت اول
3. تیم ایتالیا با 40.20% موفقیت در دریافت اول
4. تیم ایران با 39.77% موفقیت در دریافت اول
5. تیم برزیل با 35.35% موفقیت در دریافت اول
6. تیم ژاپن با 34.93% موفقیت در دریافت اول

 

شایان ذکر است تیم ایران در بازی سوم خود با برزیل با 61.02% موفقیت در دریافت اول ، بالاترین آمار دریافت موفق تیمی در یک بازی را به نام خود ثبت کرده است اما به دلیل ضعف در چهار بازی دیگر میانگین کلی آن برابر 39.77% شده است .

 

گردآوری و تحلیل: علی اکبر کرامتی / منبع آمار: FIVB